Vidíme všetko!


Novinky

25.04.2012 10:54

Revízie potrebné ku kolaudácií rodinného domu :

Všetky kontroly a revízie potrebné ku kolaudácii Vám vyhotovýme v čo najkratšom čase!  REVÍZIE POTREBNÉ KU KOLAUDACIÍ RIDINNÉHO DOMU.pdf (45548)

—————

25.04.2012 10:53

Revízie

Ochraňte si svoj majetok pravidelnými revíziami. Nečakajte, že keď príde kontrola tak si to dám urobiť. Zavolajte nás ešte pred realizáciou inštalácii lebo aj majster tesár sa raz utne. Nemyslite si že pred kolaudáciou musíte mať všetko v poriadku. Nevolajte všeliakých kutilov s tým že to budete...

—————

23.04.2012 00:00

Zákon 314/2012 Z.z. o pravidelnej kontrole vykurovacích systémov a klimatizačných systémov a o zmene zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.

Tento zákon ustanovuje postupy a intervaly pravidelnej kontroly vykurovacích a klimatizačných systémov a odbornú spôsobilosť na výkon pravidelnej kontroly kotlov, vykurovacích sústav a klimatizačných systémov v nevýrobných budovách, ktoré spotrebúvajú energiu (ďalej len „nevýrobné budovy“). Tento...

—————