Vidíme všetko!


                                                                                                                 

ELPET

Naša firma vznikla v roku 1992, ako skratka z mena ELektro PETráš.Takže na trhu sme už viac ako 25 rokov. Venujeme sa revíziám a školeniam v oblasti elektrických, plynových, tlakových a zdvíhacích zariadení.

         Upozornenie !

         Podľa §9 zákona NR SR č. 124/2006 Z. z.

o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene

a doplnení niektorých zákonov

a §9 vyhlášky č.508/2009 Z.z.

Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť revízie

elektrických zariadení a bleskozvodov,

plynových zariadení, tlakových a zdvíhacích

zariadení.

 

       https://www.obchodelektro.sk/index.php