Vidíme všetko!


Ohmov zakon teraz!

Ohmov zakon teraz!

—————

Späť